artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

Załączniki:
OgłoszenieMB
Oświadczenia53 KB
Wzór oferty122 KB
Wzór sprawozdania92 KB