artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - rozpatrywanie petycji

Załączniki:
klauzula informacyjna179 KB
artykuł nr 2

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. przez Burmistrza Wolborza oraz Radę Miejską w Wolborzu

artykuł nr 3

Petycja dotycząca odwodnienia i naprawy nawierzchni drogi gruntowej położonej na działkach nr 350 i 1467/3 obr. 6 m. Wolborza

artykuł nr 4

Petycja- przeciwko rozbudowie budynku inwentarskiego - tuczarni na działce nr 422 obręb Proszenie gm. Wolbórz

artykuł nr 5

Petycja- dotyczy uzbrojenia terenu w wodociąg i kanalizację sanitarną (obręb nr 5 Wolbórz)